A+ A A-

Обществени поръчки


Финансов одит на изпълнението на дейностите по проект "Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково"
Доставка на оборудване във връзка с изпълнение на проект „Roads Open Access To Deliver Safety”
Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Хасково и улиците в гр. Хасково през ексоплоатационен сезон 2013-2014г.
Извършване на услуги за пране, гладене и пакетиране на спално и постелъчно бельо, килими, пердета, одеяла, покривки за маса, лични дрехи и бельо за нуждите на социалните заведения на територията на Община Хасково
Извършване на мониторинг на Обучителни семинари по проект "The Lifelong Museum Learning Project"
Провеждане на обучения по проект "Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс"
Доставка на компютърни конфигурации, монитори, принтери, мултифункционални устройства, скенери и аварийно захранване /UPS/ за нуждите на общинска администрация гр. Хасково
Обучителни семинари по проект “Improvement of human capital skills and competencies of culture mediators, adult educators, and athletics professionals in the cross border area, through the development of a Lifelong Museum Learning system”
Дейности по осигуряване на публичност на проект „Roads Open Access To Deliver Safety“ по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013“
Осигуряване на информация и публичност по проект "Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково чрез инвестиции в човешки ресурс"
Осигуряване на кафе паузи по проект "Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково"
Доставка на материали и консумативи по проект "Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково"
Строителен надзор на oбект: "Северозападен обходен път, гр.Хасково HKV1258 - Хасково - Ханче Клокотница - І-8 от км 0+000 до км 6+095" във връзка с изпълнение на проект „Roads Open Access To Deliver Safety“
Разработване на документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки по проект "Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна среда в гр. Хасково"
Северозападен обходен път, гр.Хасково HKV1258 - Хасково - Ханче Клокотница - І-8 от км 0+000 до км 6+095" във връзка с изпълнение на проект „Roads Open Access To Deliver Safety“

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art