A+ A A-

Обществени поръчки


Медицинско оборудване за обект: "Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково: ЕООД - гр. Хасково по обособени позиции”
Доставка на МПС за нуждите на Община Хасково
Одит на проекти, финансирани от ОПРР 2007-2013 по обособени позиции
Строителен надзор "Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково" ЕООД - гр. Хасково
Строителен надзор на обект "ЦНСТ, УПИ II, кв. 798 и УПИ XV, кв.63 по плана на гр. Хасково"
Доставка на мултимедийно кьоск приложение
Дейности по осигуряване на публичност по проект „Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасковo
Доставка на гориво за отопление за нуждите на ДДЛРГ „Проф.д-р Асен Златаров”
Доставка на гориво за отопление за нуждите на социални услуги в общността - Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Марина”
Доставка на гориво за отопление за нуждите на специализирани институции- Дом за стари хора „Кенана”- гр.Хасково
Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на община Хасково през експлоатационен сезон 2012-2013 година
ЦНСТ, УПИ II, кв. 798 и УПИ XV, кв.63 по плана на гр. Хасково
Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Хасково
Доставка на: сол морска за посипване на пътища /против заледяване/-насипна за зимно поддържане 2012 година за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково
Одит по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на общинската образователна инфраструктура в община Хасково”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art