A+ A A-

Обществени поръчки


Изготвяне на детайлно обследване на енергийната ефективност на обекти по проект: „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково“ (ОТТЕГЛЕНА)
Мерки за информация и публичност и организиране на кръгли маси за стимулиране на гражданската подкрепа за избор на предлаганите инвестиции по проект: „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска срe
Финансов одит на изпълнението на дейностите по проект: „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково
Доставка на цимент за нуждите на ОП „Екопрогрес“, Община Хасково (2014)
Доставка на бетон, циментов разтвор и варов разтвор за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково (2014)
Доставка на бетонови изделия за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково (2014)
Покупка на асфалт за нуждите на Община Хасково (2014)
Изготвяне на инвестиционни проекти на обекти по проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково“
Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Общинска администрация", "Други дейности по образование, култура и здравеопазване" и проект "SAFE ROADS №2413"
Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти по проект: "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково“
Изработване на горскостопански план на горските територии, собственост на община Хасково, област Хасково, с обща площ 11 255 ха (нова)
Пристройка на стълби и преустройство на част от сграда в ритуална зала
Възстановяване на лява защитна дига на река Олу дере в регулацията на село Динево, Община Хасково
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №21 "Вихрогонче", с. Конуш, Община Хасково
Ремонт на общинските пътища и благоустрояване на улици в община Хасково през 2014 г. по обособени позиции

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art