A+ A A-

Обществени поръчки


Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации,публичност и визуална идентификация по проект: „Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово”
Доставки на пътни бои, перли и разредител за нуждите на Общинско предприятие "Екопрогрес", Община Хасково
Избор на изпълнител доставка на оборудване и канцеларски материали по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково”
Финансов одит на изпълнението на дейностите по проект "Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово"
Участие и организиране на събития по обособени позиции
Ремонт на общинските пътища и възстановяване на експлоатационното състояние на уличните настилки в община Хасково през 2013 г. по обособени позиции
Избор на изпълнител за информация и мерки за публичност на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково”
Доставка на бетонови изделия за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Общ. Хасково
Доставка на цимент за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково
Доставка на бетон и варов разтвор за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково
Изработка на рекламни материали
Разработване на функционален анализ, предложения за промени в нормативни, стратегически и др.документи, подобряване организацията, работните процеси и координацията в администрацията на Община Хасково
Техническа помощ за управление на проекта за "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково”
Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности по проект: „Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово"
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на "общинска администрация", "Други дейности по образование, култура и здравеопазване" и за проект "Звено за услуги в домашна среда "Достойна подкрепа" по обособени позиции

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art