A+ A A-

Проекти за нормативни актове

Покажи брой 
  Публикуване
Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково 07.07.2016
Наредба за рекламната дейност на територията на Община Хасково 07.07.2016
Наредба за търговската дейност в Община Хасковo 07.07.2016
Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване 07.07.2016
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково 07.07.2016
Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на територията на Община Хасково 07.07.2016
Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково 07.07.2016
Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост 12.04.2012
Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост 12.04.2012
Проект за Наредба за получаване и управление на дарения от община Хасково 15.04.2011

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art