A+ A A-

Други обяви и съобщения

Покажи брой 
 
Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник сектор „Недвижими имоти, МПС и ревизии“
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС, "Х-Зона" ЕООД
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС, ЗП "Петър Тодоров Хаджиев"
Конкурс за началник сектор „Недвижими имоти, МПС и ревизии“
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС, Почивен лагер „Смокини“,Община Хасково / 03.06.2015 г.
Обявление относно пасища и ливади
Съобщение относно конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения
Обявление относно използвани полски пътища и земеделски земи
Съобщение относно конкурс за длъжността началник отдел „Обслужване и ревизионна дейност“
Съобщение относно конкурс за длъжността началник отдел „Събиране,отчитане и контрол на приходите“

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art