A+ A A-

Конкурси


Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горските територии на община Хасково / 08.09.2016 г.
Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горските територии на община Хасково / 25.07.2016 г.
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 27.06.2016г.
Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 24.11.2015 г.
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 29.09.2015 г.
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 14.07.2015г.
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 16.09.2014г.
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, публична общинска собственост / 02.04.2014 г.
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем- обекти, публична общинска собственост / 25.03.2014 г.
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково /01.10.2013 г.
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем - публична общинска собственост / 02.09.2013 г.
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 27.08.2013г.
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, земеделски земи, ОУ "Христо Ботев", с.Войводово / 28.08.2013
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем - публична общинска собственост, парк "Илинден", поддържане / 18.07.2013 г.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art