A+ A A-

Конкурси


Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, част от обект – публична общинска собственост / 24.06.2013 г.
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем– публична общинска собственост, парк “Илинден”- поддържане /20.05.2013 г.
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, терен в парк „Ямача” / 08.10.2012
Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем– публична общинска собственост, парк “Илинден”- поддържане /08.08.2012 г.
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк “Илинден” - поддържане/18.06.2012 г.
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк „Лебеда" - поддържане
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, сквер “Ликуша” - поддържане
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, терен от 100 кв.м.
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, терен в парк „Ямача” / 10.05.2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, игрища
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк “Св. Харалампий”, кв. Болярово
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк “Брезите”
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк “Бяло море”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art