A+ A A-

Решение № 212

Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА,  Общински съвет - Хасково изменя и допълва чл.5, ал.1, позиция шест от Наредбата за търговската дейност в Община Хасково, както следва:
   Чл. 5, ал.1 Не са „Търговски обекти” по смисъла на тази Наредба:
   „ - ателиета на художници, фотографи и архитекти“.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art