A+ A A-

Решение № 206

Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност, Общински съвет – Хасково приема ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  НА ОБЩИНА ХАСКОВО 2016 – 2019 г.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art