A+ A A-

Решение № 199

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от  ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие за побратимяване между град Хасково и град Созопол.
2. Одобрява и подкрепя бъдещото сътрудничество между град Хасково, Община Хасково и град Созопол, Община Созопол.
3. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия и постъпки за изпълнение на решението,  в т.ч. сключване на Споразумение за побратимяване с Кмета на Община Созопол.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art