A+ A A-

Решение № 195

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23, ал.2 от ЗМСМА и чл.7 от Правилник за финансово подпомагане на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат подпомогнати семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО”, съгласно Списък, изготвен от Комисията, назначена по чл.6 от цитирания Правилник.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art