A+ A A-

Решение № 177

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Приложение №1 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:
§1 В Приложение № 1 Базисни наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на общинска собственост
11.3 За маси на открито в паркови площи :    
         -  първа зона                    - 12,00 лв.
         -  втора зона                    -   7,80 лв.
         -  трета зона                    -   5,40 лв.
         - четвърта и пета зона    -   4,20 лв.
         - села V и VI ФТ               -   3,60 лв.
         - села VII и VIII ФТ           -  3,60 лв.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art