A+ A A-

Решение № 176

Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя чл.20, ал.2 на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, като текста продобива следната редакция:
§1 Чл.20, ал.2. В случаите по ал. 1, влизането в пешеходната зона става срещу пропуск /Приложение 1 / , както и при необходимост от извършване на товаро-разтоварни, ремонтни и други технологични дейности, извън случаите по чл.8 срещу заплащане, както следва: 
- 30 лева/месец за един основен и един резервен автомобил до 1.5 тона;
- лек автомобил - 10 лева/час; 
- микробус - 15 лева/час; 
- товарен автомобил до 3.5 тона – 30 лева/час, за конкретно посочен интервал от време.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art