A+ A A-

Решение № 166

Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от  Наредбата за общински жилища, Общински съвет - Хасково дава съгласие да бъде отдадено под наем общинско жилище на Радомир Динков Василев и Недю Иванов Недев, за срок не по-дълъг от две години, намиращо се на бул.“ Илинден“ № 40-56, вх.Г, ет.5, ап.84 в гр.Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art