A+ A A-

Решение № 152

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от  ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие за побратимяване между град Хасково, Република България  и град Ба̀ри, Република Италия.
2. Одобрява и подкрепя бъдещото сътрудничество между град Хасково, Община Хасково и град Ба̀ри,  Община Ба̀ри, Република Италия. 
3. Възлага на Кмета на община Хасково да предприеме всички необходими действия и постъпки за осъществяване на решението,  в т.ч. сключване на Споразумение за побратимяване с Кмета на град Ба̀ри, Република Италия.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art