A+ A A-

Решение № 147

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Хасково избира състав на Обществен съвет, както следва:
Председател: д-р Валя Иванова – ПК по здравеопазване, екология  и социални дейности;
Членове:  
- Малина Славова – председател на УС на Сдружение „Шанс и закрила”;
- Красимира Дамянова – ръководител на Информационен център „Европа - директно Хасково”;
- Петя Петкова -  управител на Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“;
- Петя Ангелова – директор на Дирекция “Социално подпомагане” – Хасково;
- Невена Желязкова – управител на „Центрове за настаняване от семеен тип” – гр.Хасково;
- Виолета Димитрова  - специалист „Социална дейност” към БЧК;
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art