A+ A A-

Решение № 146

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.13, т.3 и §4 от Правилника за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване,  Общински съвет - Хасково приема Статут за учредяване на отличието „За заслуги към образованието и културно дело“.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art