A+ A A-

Решение № 142

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б, ал.1,2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Хасково приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Хасково за периода 2016- 2020 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art