A+ A A-

Решение № 131

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет - Хасково допълва Списъка с общинските жилища по Фондове, както следва:
 
ГРУПА - ЖИЛИЩА ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ

АДРЕС

ВИД

(апартамент-№, вх.,ет.; къща)

ХАРАКТЕ-

РИСТИКА

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет.1, ап. 1

тристаен

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет. 1, ап. 2

тристаен

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет. 1, ап. 3

тристаен

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет.1, ап. 4

тристаен

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет. 2 , ап. 5

тристаен

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет.2, ап. 6

тристаен

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет. 2, ап. 7

тристаен

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет. 2, ап. 8

тристаен

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет. 3, ап. 9

тристаен

 

 

 

 

 

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет. 3, ап. 10

тристаен

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет. 3, ап.11

тристаен

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет. 3, ап. 12

тристаен

 

 
 ГРУПА – ЖИЛИЩА ФОНД РЕЗЕРВЕН
 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет. 4, ап. 13

тристаен

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет. 4, ап. 14

тристаен

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет. 4, ап. 15

тристаен

 

 1.  

ж.к. „Орфей“ № 48

ет. 4, ап. 16

тристаен

 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art