A+ A A-

Решение № 127

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2, от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково: 
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година:
1. Седми етаж от сграда Диспансери, гр.Хасково, кв.“Болярово“, ул.“Болярска“№2, със застроена площ 873,00 кв.м.;  месечен наем – 500,00 лв. без ДДС за здравна и хуманитарна дейност.
2. Помещение с площ 50 кв.м, находящо се в незавършена комплексна сграда с.Малево, общ.Хасково;  месечен наем –  60,00лв. без ДДС.
3.  Офис №4 - четвърти етаж с площ 22,00 кв.м., находящ се в сграда ул.“Стефан Караджа“ №12-14 гр.Хасково;  месечен наем 44,00 лв. без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.
4. Офис №4 - трети етаж с площ 24,00 кв.м., находящ се в сграда ул.“Стефан Караджа“ №12-14 гр.Хасково – месечен наем 48,00 лв. без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.
5. Помещение с площ 74,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда /бивше кино „Клокотница“/ на пл.“Общински“, гр.Хасково   – месечен наем 148,00 лв. без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.
6. Помещение с площ 45,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда /бивше кино „Клокотница“/ на пл.“Общински“, гр.Хасково   – месечен наем 90,00 лв. без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.
7. Помещение с площ 36,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда /бивше кино „Клокотница“/ на пл.“Общински“, гр.Хасково   – месечен наем 72,00 лв. без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.
8. Помещение с площ 25,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда /бивше кино „Клокотница“/ на пл.“Общински“, гр.Хасково   – месечен наем 50,00 лв. без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.
 
ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art