A+ A A-

Решение № 126

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински съвет - Хасково допълва Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:
В Приложение №1: 
-  Офис №4 с площ 22,00 кв.м., находящ се на четвърти етаж в сграда ул.“Стефан Караджа“ №12-14, гр.Хасково – 2.00 лв. кв.м. или 44,00 лв. месечен наем за имота  без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.
- Офис №4 с площ 24,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда ул.“Стефан Караджа“ №12-14, гр.Хасково – 2.00 лв. кв.м. или 48,00 лв. месечен наем за имота  без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.
- Помещение с площ 74,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда /бивше кино „Клокотница“/ на пл.“Общински“, гр.Хасково   – 2.00 лв. кв.м. или 148,00 лв. месечен наем за имота  без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.
- Помещение с площ 45,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда /бивше кино „Клокотница“/ на пл.“Общински“, гр.Хасково   – 2.00 лв. кв.м. или 90,00 лв. месечен наем за имота  без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.
- Помещение с площ 36,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда /бивше кино „Клокотница“/ на пл.“Общински“, гр.Хасково   – 2.00 лв. кв.м. или 72,00 лв. месечен наем за имота  без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.
- Помещение с площ 25,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда /бивше кино „Клокотница“/ на пл.“Общински“, гр.Хасково   – 2.00 лв. кв.м. или 50,00 лв. месечен наем за имота  без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.
 
2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на имотите, по реда на Глава V от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art