A+ A A-

Решение № 124

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково приема Правилник за управление и организация на дейността на ОП ”Екопрогрес” – гр.Хасково, съгласно Приложение №1.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art