A+ A A-

Решение № 123

Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗСМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково предоставя 2300 лв. от бюджетния резерв за финансиране на участието на Детски хор „Орфей” в VІ-ти Световен музикален фестивал в Коста Брава – Испания.       
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art