A+ A A-

Решение № 105

Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,  Общински съвет – Хасково прекратява участието на Община Хасково като член в Регионално сдружение на общините „Марица” /РСО „Марица”/ – гр.Хасково.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art