A+ A A-

Решение № 0834

Общински съвет - Хасково


Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год.


На основание чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Хасково предлага на Министерски съвет на Република България да отпусната персонална пенсия на децата: Теменужка Алексиева Андреева – ЕГН 9303308479; Емилия Алексиева Андреева – ЕГН 9503168538 и Андриана Алексиева Андреева – ЕГН 0743258479, с адрес: гр.Хасково, ул. „Звезда” №4.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art