A+ A A-

Решение № 0833

Общински съвет - Хасково


Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год.


На основание чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Хасково предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на детето: Симона Светославова Балабанова с ЕГН 0742248475, с адрес: гр.Хасково, бул. „Илинден” №32-28, вх.А, ет.6, ап.43.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art