A+ A A-

Решение № 0823

Общински съвет - Хасково


Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задължението на Петя Христова Янкова– гр.Хасково, ул. „Първи май” №1, възникнало от неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на деца до 2-годишна възраст, в размер на 2 315.89 лв. за детето Ива Ивайлова Иванова и в размер на 598.27 лв. за детето Кристиян Ивайлов Иванов.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art