A+ A A-

Решение № 0817

Общински съвет - Хасково


Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задължението на Светослава Александрова Лазова – гр.Хасково, ул. „Цар Самуил” №15, ет.3, ап.9, възникнало от неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, в размер на 1 453.54 лв., тъй като лихвата в размер на 1000 лв. е погасена доброволно на 02.03.2011 г. и 24.03.2011 г.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art