A+ A A-

Решение № 0804

Общински съвет - Хасково


Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год.


1. На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за временно изпълняващи длъжността “кмет на кметство”, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство, както следва:

- За “кмет на кметство” с.Брягово – Стефка Ленкова Ванева;

- За “кмет на кметство” с.Въгларово – Дарина Ангелова Георгиева;

- За “кмет на кметство” с.Горно Войводино – Рамадан Изет Джафер;

- За “кмет на кметство” с.Гълъбец – Неджатин Айдън Шакир;

- За “кмет на кметство” с.Динево – Марийка Ташева Петрова;

- За “кмет на кметство” с.Долно Големанци – Семат Ариф Хасан;

- За „кмет на кметство” с.Зорница – Фатме Фартин Халибрям;

- За “кмет на кметство” с.Елена – Господинка Димчева Тончева;

- За “кмет на кметство” с.Клокотница – Милена Янчева Пейкова;

- За “кмет на кметство” с.Книжовник – Васил Иванов Стратев;

- За “кмет на кметство” с.Козлец – Наталия Колева Точилова;

- За “кмет на кметство” с.Конуш – Дияна Димитрова Костадинова;

- За “кмет на кметство” с.Криво поле – Теменужка Асенова Илийкова;

- За “кмет на кметство” с.Малево – Донка Петкова Тодорова;

- За “кмет на кметство” с.Мандра – Славка Миткова Чолакова;

- За “кмет на кметство” с.Маслиново – Рамадан Джевджет Хашим;

- За “кмет на кметство” с.Орлово – Анка Стайкова Ванчева;

- За “кмет на кметство” с.Стамболийски – Надя Иванова Димитрова;

- За „кмет на кметство” с.Тракиец – Север Мехмед Якуб;

- За “кмет на кметство” с.Текето – Нежда Бехчет Мустафова;

- За “кмет на кметство” с.Узунджово – Дениза Петкова Бончева;

- За “кмет на кметство” с.Широка поляна –Андрей Атанасов Проданов;

Решението влиза в сила от деня на регистрация на кметовете на кметства за участие в местните избори.

2. На основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за временно изпълняващ длъжността “кмет на кметствос.Нова Надежда” – Тамара Михайлова Петкова, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art