A+ A A-

Решение № 0800

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИзадължението, възникнало от неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане дете до 2-годишна възраст, на АЙШЕ САЛИ РЕДЖЕБ с постоянен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Бадема” 6, вх.Г, ап.40, в размер на 1 780.00 лв. – главница и 881.37 лв. – лихва, за периода от 02.06.2008 г. до 31.01.2009 г.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art