A+ A A-

Решение № 0799

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИзадължението, възникнало от неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане дете до 2-годишна възраст, на МАРГАРИТА ЕВГЕНИЕВА ПЕТКОВА с постоянен адрес: гр.Хасково, кв. „Болярово”, ул. „Петър Янев” №18, в размер на 2 984.83 лв., от които 1 569.85 лв. – главница и 1 414.98 лв. – лихва, за периода от 20.09.2006 г. до 23.06.2007 г.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art