A+ A A-

Решение № 0793

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет-Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем по реда на глава VI от наредбата за срок от 10 (десет) години, следните имоти - публична общинска собственост:

1. Помещение с площ 13,50 кв.м. в сграда кметство с. Въгларово; при първоначално обявен годишен наем – 1300,00лв. без ДДС ; предназначение: пощенски клон;

2. Монтиране на 2 (два) броя антени на част от кулата на ТВР с. Гарваново; при първоначално обявен годишен наем – 7200,00 лв без ДДС;

3. Стаи №1,2,3 и 4 с обща площ 66,64 кв.м. в сграда Спортна зала „Спартак”; при първоначално обявен годишен наем – 3200,00 лв. без ДДС ;

4. Землище с. Елена м. „Кишилмиша” яз. имот № 000108 с площ 25,387 дка; при първоначално обявен годишен наем – 610,00 лв. без ДДС;

5. Землище с. Динево м. “Зад гробето”, яз.имот № 000559 с площ 5,023 дка ; при първоначално обявен годишен наем – 130,00 лв. без ДДС.

6. Землище с. Широка поляна, яз. имот № 000009 с площ 2,450 дка; при първоначално обявен годишен наем – 60,00 лв. без ДДС;

7. Землище с. Конуш, яз. имот № 000090 с площ 21, 039 дка; при първоначално обявен годишен наем – 510,00 лв. без ДДС;

8. Землище с. Мандра яз. имот № 000302 с площ 14,687 дка; при първоначално обявен годишен наем – 360,00 лв. без ДДС;

9. Землище с. Въгларово имот № 000044 с площ 37,200 дка; при първоначално обявен годишен наем – 900,00 лв. без ДДС;

10. Землище с. Клокотница м. ”Енерджишки път” имот № 000280 с площ 13,040 дка; при първоначално обявен годишен наем – 320,00 лв.без ДДС;

11. Землище с. Тракиец, м. „Бърдцето” яз. имот № 000031 с площ 55,252 дка; при първоначално обявен годишен наем – 1 330,00лв.без ДДС;

12. Землище с. Гарваново яз. имот № 000526 с площ 63,230 дка; при първоначално обявен годишен наем – 1 520,00лв.без ДДС;

13. Землище с. Долно Войводино м. „Чакмаклъка” яз. имот № 000092 с площ 4,123 дка; при първоначално обявен годишен наем – 100,00лв. без ДДС;

14. Землище с. Узунджово м. „Бойчова ропа” яз. имот № 000186 с площ 14,608 дка; при първоначално обявен годишен наем – 360,00лв. без ДДС;

15. Землище с. Криво поле м. „Градината” яз. имот № 000326 с площ 87,956 дка; при първоначално обявен годишен наем – 2 120,00лв. без ДДС;

16. Землище с. Криво поле м. „Чериници” яз. имот № 000287 с площ 21,702 дка; при първоначално обявен годишен наем – 530,00лв. без ДДС;

17. Землище с. Криво поле м. „Илякър” яз. имот № 000124 с площ 7,328 дка; при първоначално обявен годишен наем – 180,00лв. без ДДС;

18. Землище гр. Хасково м. „Халилово” яз. имот № 001812 с площ 6,991 дка; при първоначално обявен годишен наем - 170,00 лв.без ДДС.

19. Землище гр. Хасково м. „Кенана” яз. имот № 000319 с площ 13,189 дка; при първоначално обявен годишен наем – 320,00лв. без ДДС;

20. Землище с. Широка поляна яз. имот № 000012 с площ 5,938 дка; при първоначално обявен годишен наем – 150,00лв. без ДДС;

21. Землище с. Елена м. „Биккор” яз. имот № 000219 с площ 123,820 дка; при първоначално обявен годишен наем – 2 980,00лв. без ДДС;

22. Помещение с площ 5,00 кв.м и покривно пространство за инсталиране на антена сграда кметство с. Родопи; при първоначално обявен годишен наем – 4 080,00 лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за отдаване под наем по реда на глава VI от Наредба за общинската собственост.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art