A+ A A-

Решение № 0792

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Решение №38 от 25.01.2008 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

1. В точка 2.4 текста:

- за административни дейности, офиси, за производствена дейност, за услуги и медицински кабинети – 0.90 лв./кв.м.

се изменя, както следва:

  • за административни дейности, офиси, за производствена дейност и услуги – 0.90 лв./кв.м.
  • за медицински кабинети – 0.50 лв./кв.м.

2. В точка 2.5 текста:

- за административни дейности, офиси, за производствена дейност, за услуги и медицински кабинети – 0.70 лв./кв.м.

се изменя, както следва:

  • за административни дейности, офиси, за производствена дейност и услуги – 0.70 лв./кв.м.
  • за медицински кабинети – 0.40 лв./кв.м.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем по реда на глава VІ от наредбата за срок до 10 /десет/ години, следните имоти – публична общинска собственост, предназначени за здравна и хуманитарна дейност:

1.Лекарски кабинет в здравна служба с. Динево с площ 43,50 кв.м.

2. Лекарски кабинет в здравна служба с. Криво поле с площ 31 кв.м.

3. Стоматологичен кабинет в здравна служба с. Криво поле с площ 37 кв.м.

4. Лекарски кабинет в здравна служба с. Малево с площ 48,70 кв.м.

5. Лекарски кабинет в здравна служба с. Узунджово с площ 48,30 кв.м.

6. Лекарски кабинет в здравна служба с. Елена с площ 25,00 кв.м.

7. Стоматологичен кабинет в здравна служба с. Николово с площ 25,00 кв.м.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за отдаване под наем по реда на Глава VІ от Наредба за общинската собственост.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art