A+ A A-

Решение № 0781

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл.36 б, ал.1 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет – Хасково реши:

1.Приема Стратегияза развитие на социалните услуги в Община Хасково (2011 – 2015 г.)

2.Приема Планза развитие на социалните услуги за 2011 г. В Община Хасково.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art