A+ A A-

Решение № 0779

Общински съвет - Хасково


Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 и чл.6, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Хасково приема Общинска програма за закрила на детето за 2011 г.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art