A+ A A-

Решение № 0746

Общински съвет - Хасково


Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 08.06.2011 год.


На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да участва с Проект “ROADS – Roads Open Access To Deliver Safety” – Достъпни пътища за безопасност, За ремонт на път НКV1258 – Хасково – Ханче Клокотница І-8 /”Кенана” – Ханче Клокотница/, финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”, Приоритетна ос 2: Достъпност, Област на интервенция 2.1: Развитие на пътна и железопътна мрежа, в който Община Хасково е водещ партньор, в сътрудничество с Община Орестиада, Република Гърция.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art