A+ A A-

Решение № 0745

Общински съвет - Хасково


Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.04.2011 год.


1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да бъде партньор на Асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот” по Проект за изграждане на Хоспис по Програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 -2013 г.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково съвместно с Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика при Общински съвет – Хасково, да предложат на следващото заседание на Общинския съвет, подходяща сградаза изграждане на Хоспис, при възможност в близост до лечебно заведение, в рамките на Проект за изграждане на Хоспис по Програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013 г., за период от 5 години след приключване на проекта.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art