A+ A A-

Решение № 0742

Общински съвет - Хасково


Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.04.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

1. Именува улица от о.т.207 – о.т.220 – о.т.224 – о.т.232 – о.т.246 до о.т.286 в ж.р. „Каменец” - гр.Хасково, като ул. „Божур”.
2. Именува улица от о.т.6 – о.т.13 – о.т.38 – о.т.31 – о.т.106 в кв. „Орфей ІІ” – гр.Хасково, като ул. „Лира”.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art