A+ A A-

Решение № 0740

Общински съвет - Хасково


Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.04.2011 год.


1. На основание чл.106 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Хасково определя платен паркинг за задържаните автомобили, извършващи таксиметров превоз на пътници без разрешително на територията на Община Хасково – съществуващия паркинг на ОП „Паркинги и гаражи” на пл. „Спартак” – гр.Хасково.
2. Общински съвет – Хасково определя такса за престой от 1 /един/ лев на час за първите 24 часа, като за всеки следващ ден се заплаща по 12 /дванадесет/ лева за 24 часа.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art