A+ A A-

Решение № 0739

Общински съвет - Хасково


Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.04.2011 год.


На основание чл.24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Хасково определя максималната цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Хасково, да бъде 1.35 лв. /един лев и тридесет и пет стотинки/.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art