A+ A A-

Решение № 0732

Общински съвет - Хасково


Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2011 год.


На основание чл. 21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от АПК, Общински съвет – Хасково реши:

Поправя допусната очевидна и фактическа грешка в свое Решение №710 от 07.03.2011 г., като в т.1.2.2. – Инвестиционна програма, съгласноПриложение №2, в §52-06, обект: „Изграждане на ул. „Гара Движение” – да се чете обект: „Изграждане на ул. „Местност Гара Движение”.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art