A+ A A-

Решение № 0731

Общински съвет - Хасково


Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2011 год.


На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отменя като загубила действието си „Антикризисна програма за финансова стабилизация през бюджетната 2010г. на Община Хасково“, приета с Решение №498/2010г. на Общински съвет – Хасково.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art