A+ A A-

Решение № 0729

Общински съвет - Хасково


Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2011 год.


На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково именува улица между осови точки о.т.26, о.т.28, о.-т.29 и о.т.30, находяща се в Източна индустриална зона на гр.Хасково, южно от ул. „Правда”, като ул. „Железопътна”.

   Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art