A+ A A-

Решение № 0034

Общински съвет - Хасково


Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.01.2008 год.


І. На основание чл.22, ал.1, т.1 от Наредбата за общински жилища, Общински съвет – Хасково прехвърля следните общински жилища, както следва:

От Фонд “Наемен” във Фонд “Продажби”:

1. ул.“Червена стена” 15 ап.28 – двустаен

2. бул.“Васил Левски” 28, ап.58 – двустаен

3. бул.“Васил Левски” 28, ап.2 – едностаен

3. ул.“Гюмюрджина” 7-9, ап.1 – тристаен

4. ул.“Гюмюрджина” 7-9, ап.2 – тристаен

5. ул.“Гюмюрджина” 7-9, ап.3 – тристаен

6. ул.“Гюмюрджина” 7-9, ап.4 – тристаен

7. ул.“Гюмюрджина” 7-9, ап.18 – двустаен

8. ул.“Гюмюрджина” 7-9, ап.21 – двустаен

9.ул.“Гюмюрджина” 7-9, ап.26 – двустаен

10.ул.“Гюмюрджина” 7-9, ап.33 – двустаен

От Фонд “Оборотен” във Фонд “Продажби”:

1. ул.“Акация” 11, ап.22 – двустаен

2. ул.“Акация” 11, ап.24 – двустаен

Във Фонд “Наемен” да бъдат включени:

1. ул.“Гюмюрджина” 7-9, ап.10 – двустаен

2. ул.“Гюмюрджина” 7-9, ап.22 – двустаен

3. ул.“Гюмюрджина” 7-9, ап.29 – тристаен

4. ул.“Гюмюрджина” 7-9, ап.32 – тристаен.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art