A+ A A-

Решение № 0031

Общински съвет - Хасково


Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.01.2008 год.


1. Общински съвет – Хасково отлага за следващо заседание отмяната на чл.7 и чл.17, ал.3 и 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, като Постоянната комисия по законността съвместно с Дирекция “Общински приходи” да установи ред, по който да се декларират не ползваните услуги от гражданите и контрола, по който да се следи за това.

2. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

§1. Чл.45, ал.2, 3 и 4 придобиват следната редакция:

Ал.2 Разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия в заведения за обществено хранене:

За града:

 • Заведения за обществено хранене една и две звезди – 200 лв.
 • Заведения за обществено хранене три звезди – 500 лв.
 • Заведения за обществено хранене четири звезди – 1 500 лв.
 • Заведения за обществено хранене пет звезди – 2 000 лв.

За селата: 200 лв.

Разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия в магазини:

 • За града – 250 лв.
 • За селата – 70 лв.

Ал.3 Разрешения за търговия със спирт и спиртни напитки за складиране, лагеруване и търговия на едро:

 • Складове до 50 кв.м. – 450 лв.
 • Складове от 51 до 100 кв.м. – 550 лв.
 • Складове над 101 кв.м. – 700 лв.

Ал.4 Разрешения за търговия със спирт и спиртни напитки в заведения за обществено хранене:

За града:

 • Заведения за обществено хранене една и две звезди:

- До 20 места – 400 лв.

- От 21 до 50 места – 550 лв.

- От 51 до 100 места – 650 лв.

- Над 100 места, бар, бар-клуб, бар-вариете, нощен бар, дискотека – 800 лв.

 • Заведения за обществено хранене три звезди – 1 500 лв.
 • Заведения за обществено хранене четири звезди – 4 000 лв.
 • Заведения за обществено хранене пет звезди – 5 000 лв.

За селата – 250 лв.

Разрешения за търговия със спирт и спиртни напитки в магазини /бутилиран алкохол за в къщи/:

За града:

 • Магазини до 100 кв.м. – 250 лв.
 • Магазини от 101 до 300 кв.м. – 300 лв.
 • Магазини над 300 кв.м. – 600 лв.

За селата: 60 лв.

§ 2 Изменя и допълва чл.56 Б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, съгласно Приложение №1.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art