A+ A A-

Решение № 0030

Общински съвет - Хасково


Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.01.2008 год.


На основание чл.1, ал.2 от ЗМДТ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art