A+ A A-

Решение № 0029

Общински съвет - Хасково


Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.01.2008 год.


На основание чл.13, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г., Общински съвет – Хасково приема Трета корекция на плана за разпределение на капиталовите разходи за 2007 г. на Община Хасково.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art