A+ A A-

Решение № 0026

Общински съвет - Хасково


Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.01.2008 год.


На основание чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.9, т.3 от Правилника за общинските предприятия, Общински съвет – Хасково реши:

І. Утвърждава нова численост на персонала на ОП “Почивно дело” – гр.Хасково от 24 бр. на 19 бр.

ІІ. Утвърждава нова структура на персонала на ОП “Почивно дело” – гр.Хасково, както следва:

- Управител - 1 бр.

- Гл.счетоводител - 1 бр.

- Касиер – счетоводител - 1 бр. - Управител на ПС “Смокини” и ПС “Петрово бърдо” - 2 бр.

- Управител на УЛ “Петрово бърдо” - 1 бр.

- Управител на зала “Спартак” - 1 бр.

- Управител на зала “Дружба” - 1 бр.

- Работник поддръжка - 1 бр.

- Чистачки - 5 бр.

- Шофьор-снабдител - 1 бр.

- Домакин на ПС “Смокини” и ПС “Петрово бърдо” - 2 бр.

- Озеленител на ПС “Петрово бърдо” - 1 бр.

- Пазач на УЛ “Петрово бърдо” - 1 бр.

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА: 19 бр.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art