A+ A A-

Решение № 0004

Общински съвет - Хасково


Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.11.2007 год.


На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира за заместник-председатели на Общински съвет – Хасково: Таня Костадинова Стойнова и Наталия Любенова Атанасова.


Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art